ATUTY CZELADZI

  • miasto z długą historią (założone w XIII wieku) i związaną z tym długą tradycją
  • bogate podglebie kulturowe – mieszanka kultur: polska, niemiecka, żydowska, śląska, rosyjska
  • bogate tradycje robotnicze, przemysłowe – strajków i oraz politycznego ruchu robotniczego
  • miasto położone na obrzeżu Metropolii GZM, przy jednej z najruchliwszych dróg samochodowych w kraju (tzw. gierkówka do Warszawy)
  • w Czeladzi znajduje się najstarsza galeria handlowa w kraju: M1 wybudowana w 1997 roku