Ukazał się wywiad ze mną w Dzienniku Trybuna. Wkradł się tam jeden błąd. Mianowice, w wywiadzie użyto określenia, że kopalnia upadła.
Kopalnia w Czeladzi została zlikwidowana. Była w dobrej kondycji, miała perspektywy nie tylko dobrej pracy ale i rozwoju. Po prostu została zabita.